RECTIFICACIÓ DE DISCOS I DE TAMBORS DE FRE

Tenim una màquina específica per rectificar discos i tambors de fre. Aquest procediment permet allargar-los la vida útil, cosa que a llarg termini suposa un avantatge econòmic important. Podem solucionar els problemes de vibracions que pugui tenir en frenar.