REPARACIONS INDUSTRIALS I AGRÍCOLES

L’activitat principal de la nostra empresa és fer reparacions, modificacions o acoblaments tant a màquines com a eines ja fetes. També realitzem reparacions de l’àmbit agrícola i industrial: tractors, assecadors de cereals, cintes transportadores, forns, reductors, en fàbriques de pinso, en plantes d’àrids i de formigó, etc.

Disposem de vehicles equipats per desplaçar-nos on calgui.


MECALREPARACIONS