VENDA FABRICACIÓ PRÒPIA

Per encàrrec, fabriquem tot tipus d’eines, d’útils i de màquines per a diferents sectors de la indústria.

Actualment, tenint en compte les necessitats reals dels clients, estem encaminats, sobretot, a aplicar els darrers avenços per crear màquines del món de l’agricultura i l’horta ecològica.