MECAL - Reparacions mecàniques a Girona

Taller de reparacions mecàniques

  • Inici
  • Taller de reparacions mecàniques
Taller de reparació

Reparacions d’automòbils

Fem les tasques de manteniment i les reparacions necessàries al seu vehicle (cotxes, furgonetes...), com ara canviar l’oli, canviar les bateries, substituir els filtres, canviar la corretja de distribució, substituir els embragatges, canviar les cobertes, muntar rodes de primeres o segones marques, etc.

Taller de reparació

Reparacions industrials i agrícoles

L’activitat principal de la nostra empresa és fer reparacions, modificacions o acoblaments tant a màquines com a eines ja fetes. També realitzem reparacions de l’àmbit agrícola i industrial: tractors, assecadors de cereals, cintes transportadores, forns, reductors, en fàbriques de pinso, en plantes d’àrids i de formigó, etc.
Disposem de vehicles equipats per desplaçar-nos on calgui.

Taller de reparació

Soldadura

Podem utilitzar les tècniques de soldadura per fer reparacions o bé per fabricar peces mecàniques, industrials i agrícoles. Per fer-ho, comptem amb diferents màquines:

  • Màquines de fil per a metalls com ara l’acer inoxidable, l’alumini, el ferro i el fil tubular
  • Màquines MMA (amb elèctrodes), per a metalls com ara el ferro i l’acer inoxidable
  • Màquina de TIG, per a l’acer inoxidable i l’alumini
També us oferim tall amb plasma i oxitall.
Si cal, podem venir a treballar a les vostres instal·lacions.

Taller de reparació

Mecanització

Amb un torn semiautomàtic, elaborem peces mecàniques úniques, com ara peces de maquinària industrial, peces petites i mitjanes per a la indústria o peces per als equipaments industrials. El punt de partida de la fabricació pot ser un plànol, una peça de mostra o bé es pot començar de zero. A més de crear peces fem ajustaments mecànics per a qualsevol tipus d’indústria.

Taller de reparació

Taller mòbil

Disposem de furgonetes amb el material necessari per anar a fer les reparacions en el seu lloc de treball: grup electrogen, màquina de soldar amb fil tubular, tot tipus d’eines de mà, etc.

Taller de reparació

Rectificació de discos i de tambors de fre

Tenim una màquina específica per rectificar discos i tambors de fre. Aquest procediment permet allargar-los la vida útil, cosa que a llarg termini suposa un avantatge econòmic important. Podem solucionar els problemes de vibracions que pugui tenir en frenar.